Σύνδεση

Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας Βοήθεια για Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας
Μερικά μαθήματα μπορεί να επιτρέπουν πρόσβαση επισκεπτών

Είναι η πρώτη σας φορά εδώ;

Hi! For full access to courses you'll need to take a minute to create a
new account for yourself on this web site. Please note that your
password will need to be: 8 characters or more, contain at least one
upper-case and one lower-case letter, include at least one number, and
include at least one non alpha-numeric character. Each of the individual
courses may also have a one-time "enrolment key", which you won't need
until later. Here are the steps:
  1. Fill out the New Account form with your details.
  2. An email will be immediately sent to your email address.
  3. Read your email, and click on the web link it contains.
  4. Your account will be confirmed and you will be logged in.
  5. Tell your Teachers to Enrol you.
  6. You can now access the full course. From now on you will only need to enter
    your personal username and password (in the form on this page) to log
    in and access any course you have enrolled in.

To create your Moodle Account it is preferred to use the username and the email address that was given to you by the American Farm School.